Streaming Video Recorder 6

Streaming Video Recorder 6

Streaming Video Recorder – Shareware –
Bây giờ tất cả mọi người có thể ghi lại bất kỳ streaming video trực tuyến trên máy tính để bàn! Streaming Video Recorder chỉ giúp bạn ghi lại tất cả các video xã hội trên Internet; Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tải trực tuyến chương trình TV, Web tập, và các bộ phim trực tuyến thông qua các trang web chia sẻ, hoặc video streaming mạng, chẳng hạn như YouTube, Metacafe, MySpace, Dailymotion, MegaVideo, và Internet TV như NBC, CBS, BBC, vv.
Tính năng chính trong nháy mắt:

* Dễ dàng sử dụng được smart maùy quay video cho streaming video và truyền hình trực tuyến;
* Hỗ trợ tấn video trực tuyến và các trang web truyền hình Internet, chẳng hạn như YouTube;
* Nhanh và tối ưu hóa ghi âm cho video streaming chất lượng cao và truyền hình cho thấy;
* Mạnh mẽ được xây dựng trong video converter để chuyển đổi bất kỳ video cho iPod, PSP, iPhone, vv;
* Hỗ trợ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 32 và 64-bit hệ thống.

Tổng quan

Streaming Video Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Streaming Video Recorder.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Streaming Video Recorder là 6, phát hành vào ngày 05/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/08/2009.

Streaming Video Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Streaming Video Recorder đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Streaming Video Recorder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Streaming Video Recorder cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
Streaming Video Recorder
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản